Hisztogenezis porc növekedés és regeneráció, porcsejtek - Frissítő

okla - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

Cimbaljuk, M. Liszjánij, O. Markova, L.

Romodanov nevű Idegsebészeti Intézete, Kijev Összefoglalás: A különböző eredetű hemopoetikus és neuronális őssejteknek a multiplex szklerózisban szenvedő betegek gyógykezelésében meglévő felhasználási stratégiájáról, a szövődményekről, problémákról, valamint a kutatások jövőbeni irányzatairól szóló irodalmi híradások kerülnek vizsgálatra.

Kulcsszavak: őssejtek, központi idegrendszer, multiplex szklerózis. Az őssejtek ŐS gyógykezelési lehetőségeinek a feltalálása és intenzív tanulmányozása a XX. Az orvostudomány különböző ágazatainak tudósai intenzíven tanulmányozzák az ŐS természetét, megszerzési forrásait, dúsításának, tárolásának módjait, valamint orvosi célra történő felhasználási módszereit [3.

a vállízületek fájnak, hogyan kell kezelni hogyan kezeljük a térdízület gonartrózisát

Aktuális az ŐS központi idegrendszer KIR megbetegedéseinél történő alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása, amelyeknek patogenezise a KIR parenchyme sejtjeinek regenerációs elégtelenségével kapcsolatos annak sérülése után és a degenerációs folyamatnak a túlsúlya a regenerációs változások fölött [1.

Különös figyelmet vonnak magukra az ŐS alkalmazásának gyógykezelési lehetőségei az KIR gyulladásos — degenerativ károsodásában szenvedő betegeknél [ Ezeknek a száma a szervezetben állandó az élet egész folyamán keresztül.

 • Meg kell határozni az oszteon átmérőjét 1 osteon csatorna átmérője 2 a távolság, amelyen a csontok tubulusai hatékonyan működnek 3 osteoclast aktivitás
 • Az ízületek jobbra fájnak
 •  На маршруте двадцать семь их отсоединяют.
 • Dr. L Pichkur - Kijev | S.O.S. Alapítvány
 • okla - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
 • Hogyan kell kezelni az ízületeket
 •  Вы отлично знаете это .

Ezek a sejtek a sérülések zónájába migrálnak, a sejtek számát feltöltve proliferálódnak ott és ezzel biztosítják a károsult szervek struktúrájának és funkciójának teljes értékű megújulási feltételeit. Az ŐS számos szemrevételezése úgy jellemzi őket, mint a szervezet egyedülálló sejtjeit, amelyekre 3 fő ismertetőjel jellemző — először is, az osztódásuk aszimmetrikusan valósul meg, aminek következtében a 2 egyforma leánysejt kialakulása helyett olyan helyzet alakul ki, mikor az egyik leánysejt inkább specializálódott, a másik pedig megmarad őssejtnek.

Másodszor — az ŐS meghatározatlan időhosszon keresztül képesek az osztódásra és az önújulásra.

ízeltlábúak áttekintése az orvosokról három ízületi gyulladás által érintett ízület

Harmadszor pedig — differenciólódni tudnak a specializálódott típusú sejtekbe [4. ŐS találtak a felnőtt emberek csontvelőjében, KIR, bőrében [9.

Az ŐS citológiai és morfológiai kutatásai a méret sajátosságainak, a mag-citoplazmareláció, fenotipikus jelek, lokalizáció meglétének javára tanúskodnak [3. A KIR ŐS kutatásainak eredményei megmutatták, hogy a KIR struktúrája károsodásának feltétele mellett a sejtek képesek a szövet károsodásának helyére migrálódni az oldalkamrák paraventikuláris zónájából, a szagelemző hagymákból, a gerincvelő szubependimális rétegéből, hipkampusból és a szem recehártyájából, proliferálódni és asztrocitákba, oligodendrocitákba, illetve neuronokba differenciálódni [4.

Az ŐS bizonyos mennyisége megtalálható a felnőtt szervezet szöveteiben, azonban jelentősen több a számuk az embrió és a magzat szöveteiben, éppen ezért ezek az objektumok hagyományosak a kísérleti kutatások során [ 9.

Az áramlási citométer mint gyors, de rossz feloldású mikroszóp: milyen információk nyerhetők sejtekről és mikroszkópikus részecskékről 4. Adatgyűjtési és feldolgozási módok jelformák és paraméterek, analóg és digitális processzálás, plotok és paraméterek, tesztcső és plate formátumú mintaelőkészítés. Az áramlási citomteriában alkalmazott fluoreszcens jelzések 6.

Az ŐS-t napos korú embrióból nyerik, amit blasztocisztának neveznek. A blasztociszt trofoblasztból sejtek rétege, ami körülveszi a blasztocisztotblasztoceléből egy üreg a blasztociszt közepénvalamint belső sejttömegből egy körülbelül 30 sejtből álló csoport a blasztocele egyik részlegén, amely a felnőtt szervezet részére szükséges jövőbeni magasan specializált sejtek alapját képezik tevődik össze [4.

Csontváz szövet

Az ŐS több variánsát különböztetik meg. Ez az egyetlen olyan sejt, amely reprodukálja az embrió összes szervét és azok extraembrionális strukturájának, — a méhlepény és a köldökzsinór fejlődéséhez szükségesek. Érthető, hogy az emberi hetes magzat szövetei csak jelentéktelen ŐS százalékot tartalmaznak, a magzat sejtjeinek többsége már azoknak a sejteknek az utódai, amelyek a differenciáció útjára léptek.

Ebből az a fontos következtetés vonható le, hogy az abortációs magzatszövetek sejttömegének az alkalmazása és az ŐS-k alkalmazása a betegek gyógykezelésére — különböző dolgok, ezeket figyelembe kell venni a különböző hatékonysági jegyzőkönyvek és az ŐS alkalmazási vázlatainak elemzése során.

Az ŐS alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása több irányzatban fejlődött. Ezeknek egyike volt az autologikus ŐS-k megszerzési próbái, azonban ezt a módszert csak a hemopoetikus ŐS-k megszerzésére lehetett volna alkalmazni [3.

Emellett a sejteknek forrása a felnőtt beteg ember csontvelője vagy perifériás vére volt. A későbbiekben kifejlesztették az újszülöttek köldökvéréből származó sejtek tárolását a vérbankokban az autólogikus ŐS bizonyos mennyiségének biztosítására a személy további életében felmerülő szükséglet esetére. Egy másik irányzat az allogén ŐS-nek az embrió különböző szöveteiből májból, velőből, bőrből, köldöki vérből történő megszerzése volt, azok későbbi tárolása és további transzplantációja a recipiens hisztogenezis porc növekedés és regeneráció.

Ebben a helyzetben bizonyos elvi immunológiai kérdések merültek fel, amelyek még nincsenek véglegesen megoldva [ Az ilyen gyógyászati taktika jelenkori korszakát a különböző forrásból származó allogén ŐS-k megszerzése jelenti, az ŐS-k nagy mennyiségének begyűjtése in vitro körülmények között, azután ennek a sejttömegnek kultiválásá olyan tápanyagokban, amelyek specifikus növekedési differenciálási adalékokat tartalmaznak, amelyek megengedik a sejtek differenciálódási irányzatának irányítását és bármelyik szövet sejtjeinek a megkapását [3.

Mindezek az irányzatok megtalálták alkalmazási lehetőségeiket a központi idegrendszer KIR gyulladásos-degenerativ károsodásainak gyógykezelése során, amelyek patogenezisének alapjában a demielinizáció jelensége fekszik.

A demielinizációs megbetegedések és elsősorban a multiplex szklerozis MPSz problémája a neurológia egyik legaktuálisabb problémájához tartozik [1. Sok kutató véleménye szerint a MPSz — az idegrendszer ismeretlen etiológiájú gyógyíthatatlan autoimmun megbetegedése [1. Általánosan elfogadott gondolatként maradt meg az is, hogy az MPSz — multifaktorális megbetegedés, amelynek iniciációjában fontos szerepet játszik a vírusos fertőzés, az öröklődési hajlamosság, ami a poligén rendszeren keresztül valósul meg, amely az immunválasz kialakulásáért és a metabolizmus típusának sajátosságáért, valamint az eddig ismeretlen földrajzi tényezőkért felelős [1.

Az MPSz patogenezisében különböző szakaszok során nagy jelentőséggel bír a gyulladásos, demielinizációs és az axonális degeneráció folyamatainak hisztogenezis porc növekedés és regeneráció [1.

Deutsche Medizinische Union Hírek

Az MPSz összes stádiumára jellemző a gyulladásos demielinizációs folyamat összekapcsolódása a fejlődés autoimmun mechanizmusaival és a neurodegenerativ folyamattal, emellett az utóbbi fejlődésének mechanizmusait ez-ideig még nem tudták pontosan tisztázni [ 2. Az MPSz megbetegedésnél encefalitogén szubsztancióként hisztogenezis porc növekedés és regeneráció peptidek és a mielin glikoproteinjei, a melegsokk fehérjei, az Sb fehérje és a KIR egyéb fehérjei léphetnek fel [ 2.

Neurodegenerativ változások nemcsak közvetlen a gócokban keletkezhetnek a demielinizált axonokban és a mielinalkotó oligodendrocitákbanhanem a demielinizációs gócoktól távol lévő idegszálakban is viszonylag megmaradt mielinnel, a neuronokban és a glia sejtekben [1.

Elfogadott vélemény az, hogy pontosan ezek a degenerativ változások képezik a megfordíthatatlan károsodások előrehaladásának alapját, amelyek a tartós rokkantsághoz vezetnek. Klinikailag a neurodegenerativ változásokat az állékony neurológiai károsodások növekedésével lehet megállapítani, a mágneses-rezonanciós tomográfia meghatározza az agyi állomány progressziv lokális a gyulladás és a demielinizáció utáni gócok és diffuziv sorvadását.

porcsejtek;

Az MPSz megbetegedéseknél nemcsak a mielin károsul, hanem a mielinalkotó oligodendrociták és az idegszálak, de lehetséges, hogy a neuronok és a neuronközötti kontaktusok is [1.

Fontos tényező, hogy az MPSz-ben szenvedő betegeknél megfigyelhető az oligodendrocita elődök számának hisztogenezis porc növekedés és regeneráció, illetve genetikuson feltételezett csökkenése a KIR parenchimében, ami pótlólagos nehézségeket támaszt az elpusztult axonhártya regenerációs folyamata és megújulása számára [ Ilyenképpen, az MPSz-nél fennálló patogenetikus változások egyik oldalról a periódikusan súlyosbodó vagy állandóan progresszáló intenzivitású gyulladásokban megnyilvánuló agresszív destrukciós autoimmunitás jelenlétéből, másik oldalról pedig — a KIR parenchimének gyulladásos gócaiban fennálló, a trófikus tényezők és mielinképező sejtek deficitjének körülményei között lévő, regenerációs folyamatának nem adekvát degenerációs fokozatú degenerativ jelenségeiből és plakk-képződésből tevődik össze [1.

állandó fájó ízületi fájdalom

Erre való tekintettel az utóbbi évek folyamán kialakult az ŐS-k alkalmazásának stratégiája a kutatásokban és az MPSz-ben szenvedő betegek gyógykezelése kenőcs térdízületeken és az árak [ Az erőfeszítéseket a betegek KIR-nek gyulladás-gátló hatására, a destruktiv autoimmunitás szupressziójára és a mielinképződés megújulására történő kedvező feltételek megteremtésére irányították.

Meg kell jegyezni, hogy a foetális agyvelőből nyert sejtek alkalmazása az MPSz-ben szenvedő betegeknél — a legkevésbé kidolgozott irányzat, mivel intenzívebben tanulmányozták a neuronális progenitor sejtek klinikai alkalmazásának lehetőségeit a Parkinson kórban, Hentington trocheusban, oldali amniotrofikus szklerozisban, Alcgeimer kórban, Reklingchausen kórban és a KIR traumatikus károsodásában szenvedő betegek gyógykezelésében [4.

A hemopoetikus hisztogenezis porc növekedés és regeneráció — ez a vér hisztogenezis porc növekedés és regeneráció formális elemeinek, a mezenchimális eredetű sejtek forrása, amelyek képesek a végtelen önfenntartásra és a hemopoezis összes irányzatának a differenciációjára [3. Morfológialilag ezeket úgy jellemzik, mint a kerek magú, kormatin finomszemcsézett, kismennyiségű citoplazmás, viszonylag homogén sejteknek az összességét [ A funkcionális markerek közül a sejtkolóniák félkeménységű metilcellulóza, agár, fibrinoális alvadék közegek tenyészetében történő képződési képességét alkalmazzák a leggyakrabban.

Hagyományosan az MPSz gyógykezelési vázlata a megbetegedés első megnyilvánulásakor vagy súlyosbodásakor gyulladás-gátló szerek és a hematoencefalikus korlát áthatolhatóságát csökkentő, valamint a vér reológiai tulajdonságát javító eszközök alkalmazását irja elő [5.

tanácsot ad a térd artrózisának kezelésére posztraumás térdszindróma kezelés

A glukokortikoid hormonokkal történő intenzív terápia ugyancsak elősegíti a sejti autoimmunitás hatását is [ A hemopoetikus ŐS alkalmazást ebben az időszakban a kísérletek hisztogenezis porc növekedés és regeneráció, valamint az MPSz-ben szenvedő betegek kezelésénél az MPSz gyulladásos összetevőre gyakorolt jelentős hatás kísérte. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az MPSz-ben szenvedő betegeknél fennálló gyulladás megnyilvánulása esetén a gyógykezelés ezen módszerének alkalmazása javasolt.

Különösen sok kísérlet volt szentelve a hemopoetikus ŐS alkalmazásával kapcsolatban azoknál az MPSz-ben szenvedő betegeknél, akik nagydózisos immunszupressziv terápiát kaptak az egyik láb minden ízülete fáj. Az utóbbi években a nagy-dózisos immunszupressziv terápiát a perifériás vér, illetve a csontvelő vérképző őssejtjeinek autotranszplantációjával egybekötve az autoimmun megbetegedések súlyos formáinak gyógykezelése során alkalmazzák [ Az ilyen hozzáállás célja az immunrendszer újraprogramozása és az autoantigénekkel szembeni tolerantia indukció az autoimmun megbetegedés kikezelése az immunrendszer megújulásának időszakában hisztogenezis porc növekedés és regeneráció kondicionálás immunablativ rendje után, vagy az autoimmun megbetegedés hosszas remissziójának elérése idején [ Napjainkban az autoimmun megbetegedések immunablativ terápiájának 3 fő variánsát tanulmányozzák — az immunszupressziv terápiát a vérképző ŐS-k transzplantációja nélkűl, a nagydózisos immunszupressziv terápiát az allogén ŐS transzplantációjával egybekötve, valamint a nagy-dózisos immunszupressziv terápiát az ŐS autologikus transzplantációjával egybekötve [ Az MPSz-nél a nagy-dózisos immunszupressziv terápia a vérképző őssejtek transzplantációjával egybekötve a betegség elsődlegesen, illetve másodlagosan progresszáló formáinál javasolt, amelyek során évente több mint 3 súlyosbodás figyelhető meg, amikor a mágneses-rezonanciós tomográfiai vizsgálat adatai szerint fennállnak az MPSz tipikus ismertetőjelei, azok az EDSS skála szerint pontot értek el, illetve 1,5 ponttal és annál többel progresszálódtak 6 hónap alatt, az EDSS szerint 3-tól 5-ig, a megbetegedés időtartama több mint 1 éves, valamint az elsődleges immunszupressziv terápia hatékonytalanságánál, a beteg állapotának progresszáló súlyosbodásával együttjáró hisztogenezis porc növekedés és regeneráció sérülése idején [ Az ŐS-k transzplantációjának ellenjavallata a máj, a vesék funkciójának kifejezett sérülése, vírusos megbetegedések, az EDSS skála szerint 7 pontot meghaladó MPSz súlyossági fok a beteg aktivitása a tolókocsira korlátozódik, nem tud megtenni több mint 5 m kívülálló segítség nélkül esetén áll fenn [8.

Az autoimmun megbetegedések kísérleti gyógykezelésének csontvelő allogén transzplantáció segítségével történő lehetőségére még a múlt évszázad s éveiben rámutattak bizonyos kutatások során.

 • Fájó ízületek ízületi lábtabletták
 • Ízületi boka duzzanat fájdalom
 • Chondroblastok robbanásformák 4.
 • Kenőcsök a voltaren ízületeinek gyulladásának enyhítésére
 • CSONTOK ÉS IZÜLETEK MEGBETEGEDÉSEI - PDF Free Download

A kísérletekben az adjuváns arthritisnál és a kísérleti allergikus encefalitisnál kimutatták, hogy a csontvelő transzplantációja színgén vagy autologikus a patológiai folyamat kifejlődésének korai stádiumában az immunablativ terápia után hozzájárul a betegség klinikai megnyilvánulásának teljes regressziójához.

Az immunszupressziv terápia ŐS-k transzplantációja nélküli alkalmazása csupán rövidlejáratú javulást eredményezett. Napjainkban a nagy-dózisos immunszupressziv terápiának az autologikus ŐS transzplantációjával egybekötött számos módszerét javasolják és alkalmazzák [8. Egészében véve az összes módszer több szakaszból áll. Az első szakaszban a betegnél stimulálják a hisztogenezis porc növekedés és regeneráció sejteknek a periférikus vérbe történő kiáramlását és azok begyűjtését.

A kapott leukokoncentrátumot kriokonzerválhatják és a vérbankban tárolhatják. A második szakaszban az autoimmun megbetegedéseknél elfogadott és jóváhagyott gyógykezelési vázlat szerinti nagydózisos hisztogenezis porc növekedés és regeneráció terápiát alkalmaznak.

porcgyulladás a lábban

Egy nappal a citostatikumok beültetésének befejezése után elvégzik a transzplantátum reinfúzióját — a transzplatációt. A begyűjtött hemopoetikus sejteket az új immunrendszer kialakítására a demielizációt provokáló limfociták patológikus klónjai nélkül intravénásan beültetik a beteg szervezetébe.

Figyelembe véve azt, hogy az ilyen sémákban autologikus ŐS-ket alkalmaznak, a megmaradt patologiás T-limfociták megsemmisítésére pótlólagosan antithymocitáris globulint visznek be [8. Annak ellenére, hogy a kutatások többségét a nagydózisos immunszupressziv terápiának a vérképző autologikus ŐS transzplantációjával egybekötött, autologikus sejtanyag felhasználásával történően végezték el, erre alkalmas az allogén ŐS-k transzplantációja is, mivel, számos kutató véleménye szerint, az autoimmun megbetegedés patogenezise egyenes kapcsolatban van a saját hemopoetikus ŐS-k hibájával és az allogén sejtekből kialakitott immunrendszernek ebben az esetben saját fölénye lehet [ Azonban az ilyen kutatásokkal jelentősen ritkábban lehet találkozni.

A regeneráció formái.

Valószínűleg az orvosok, félve a lehetséges szövődményektől, elkerülik ezeket a módszereket. A hemopoetikus ŐS-k transplantátióját követő szövődmények fejlődése — egy azok közül a tényezők közül, amelyek visszatartják ezeknek a módszereknek az alkalmazását és kényszerítenek az ilyen gyógykezelés eredményeinek figyelmesebb vizsgálatára. Saiz A. Fernandes J. Fassas A. A megfigyelés ideje alatt 1 beteg az ŐS infúziója utáni k napon aspergillosisban elhalálozott, 10 páciensnél a transitórius láz jelensége és neurotoxikozis volt megfigyelhető, amit fertőzéses tünetek idéztek elő, amelyeknek okát nem tudták azonosítani.

SOS alapítvány lábléc link

Összefoglalva eredményeit, Fassas A. Nash R. A transplatátió után 8 esetben a húgy utak fertőzése volt megfigyelhető, 1 beteg meghalt az Epstein-Bar virús okozta limfo-proliferativ rendellenesség következtében. Az egyéb szövődmények között az allergiás jelenségeket, tüdő szövődményeket, stb. Érthető, hogy a hemopoetikus ŐS-k átültetésének az MPSz-ben szenvedő betegeknél a nagydózisos immunszupressziv terápia után egy egész sor ellenjavallata és bizonyos rizikója van.

Azonban a közzétett tudományos szemlék, klinikai kutatások eredményeinek az elemzése arról tanúskodik, hogy a páciensek egy részénél gyógyhatás lett elérve, amit a mágneses-rezonanciás tomográfia adatai támasztanak alá [ Ezeket a pozitív eredményeket fontolgatva Muraro P. A és társszerzői Más szerzők a tartózkodásra szólítanak fel és azt állítják, hogy a hemopoetikus ŐS hisztogenezis porc növekedés és regeneráció nem javítja jelentősen az MPSz súlyos formáiban szenvedő betegek gyógykezelésének eredeményeit, a transplantátió utáni progresszálódás a 3 éven keresztül történő megfigyelés ideje alatt körülbelül ugyanolyan gyakorisággal jelenik meg, mint a progresszálódó MPSz gyógykezelésnél alkalmazott beta-interferonos kezelés [ Azonkívül, ennek az új módszernek opponensei felhívják a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyek egyáltalán felmerülnek az ŐS transplantátió gyógyhatásának objektív értékelése során és felszólítanak a különböző orvosi csoportok további együttműködésére, a páciensek szelektálási kritériumainak kidolgozására, a transplantátiós gyógykezelés szabványosítására és a toxikusság minimalizálására a lehetséges maximális hatékonyság esetén, a betegek megfigyelési sémájának szabványosítására a gyógykezelés hatékonyságának értékelése idején, a hemopoetikus ŐS transplantátiója után bekövetkezett immunológiai változások tanulmányozására [ Az ŐS alkalmazásának egy másik módszere az MPSz megbetegedés gyógykezelése idején a KIR parenchimbe, illetve liquor spatiumba idegsebészet útján történő sejttömeg beültetése, amely a foetális agy úgynevezett progenitáris sejtjeit tartalmazza [9.

porcsejtek - Frissítő

Az idegsebészeti hozzáállás, — a foetális agy sejtjeinek és a trófikus tényezők KIR liquor spatiumba és parenchimbe történő bevitele, — megengedi a gyógyító szubsztanciók eljuttatását a myelin károsodásának helyére, a gyógyászati hatékonyság nem kívánatos veszteségének jelentős csökkentését, ami a trófikus tényezők gyors felbomlásával, valamint a magzati sejtek pusztulásával kapcsolatosak [ Ismeretes, hogy a trófikus tényezők, amelyek biztosítják a gliagenezis aktiválását, saját maguk nem tudnak áthatolni hisztogenezis porc növekedés és regeneráció hematoencefalikus akadályon keresztül [ Éppen ezért ezeknek a vegyületeknek az intraparenchimalis és intrakamrás úton történő bevitelét alapvetőnek tartják [1.

A gliagenezis tényezők koncentrációjának növekedéséhez ugyancsak hozzájárul egy elvileg teljesen más módszer is, — a trófikus tényezők génjeinek átvitele a vírusos vetületek állományába, amivel megfertőzik a foetális agy sejtjeit ennek a módszernek az elnevezése ex vivo génátvitel [1. Az ilyen módszer, ugyanúgy mint maga a foetális idegszövet átűltetése is, a gliagenezis hatékony ösztönzőjének számit [ Bizonyított, hogy a foetális neurotrófikus tényezők ösztönözni tudják az agy felnőtt ŐS a proliferációját unipotent sejt-elődökmásrészt pedig, — a gliablasztok és a neuroblasztok, egyáltalán a foetális transplantátok differenciálódási folyamatának indukálását [1.

Ezeknek a lehetséges mechanizmusoknak a figyelembevételével célszerű az hetes embriók anyagait alkalmazni. Az ilyen hozzáállás hatékonysága kísérletileg bizonyított [ Be van mutatva, hogy a foetális agysejtek szubokcipitális beültetését a patkányoknál a kísérleti allergikus encefaloomyelit heveny időszaka alatt a végtagok izomtónusa megújulásának felgyorsulása és mozgási aktivitásának javulása kísérte.

Az elektron-mikroszkópos kutatások megerősítették az axonok remyelizációs tüneteinek, valamint az oligodendrociták proliferációjának és klaszterképződésének erősödését [ Mára a transplantatio különböző módszereinek alkalmazása a demyelizációs megbetegedések kezelésére a Hisztogenezis porc növekedés és regeneráció sejtkárosodási fokozatának értékelésére alapozódik — a sejtkárosodás veszélyének fennállására a hisztogenezis porc növekedés és regeneráció tényezők alkalmazása a javallott, a sejtek degenerativ jelenléte pedig időszakos bokaízület fájdalom agy foetális sejtjeinek az allotransplantátioját igényli [1.

A KIR azon ŐS alkalmazásának hatékonyságát, amelyeket a foetális agyszövetből nyertek és in vitro dúsítottak, kísérlet során tanulmányozták [ Hisztogenezis porc növekedés és regeneráció az átültetett ŐS-k differenciálódási képessége az idegszövet felnőtt sejtjeiben, ami növelte a KIR reparativ lehetőségeit.

Ezekben a kutatásokban gliagenez előd-sejteket tartalmazó allogén foetális idegszöveteket [7.

Stádium: késői disseminatio, év, destructív chronicus arthritis, lokalizáció: nagy izületek, térd, váll 12 13 Osteoporosis se Ca norm, Se Foszfát norm csonttömeg csökkenés ami a microarchitectura károsodásával jár, a csont törékenyebbé válik A lokalizált: e.

A gliagenezis trófikus tényezőihez a neurotrophinokat sorolják, amelyek erősítik a terméket a KIR sejtjeivel az idegnövekedési tényezőket [ Azonban a világgyakorlatban ezek a kérdésék nincsenek jól kidolgozva és egyes hisztogenezis porc növekedés és regeneráció kutatások stádiumában vannak. A további tudományos kidolgozások, valamint a szélesebb klinikai kutatások hozzájárulnak az MPSz-ben szenvedő betegek gyógykezelésében történő KIR ŐS-k alkalmazásának hatékonyságáról és reális következményeiről fennálló elképzeléseink kibővítéséhez.

Az ebben a szemlében megvizsgált, a KIR gyulladásos-degenerativ megbetegedéseinek gyógykezelésében történő ŐS alkalmazásáról csípőízület coxarthrosis 3 fokos, mint a kezelés tudományos adatok arról tanúskodnak, hogy az MPSz szenvedő betegek gyógykezelésében ezt az új módszert elég aktivan, különböző irányzatban alkalmazzák.

Több gyógyászati stratégiát jóváhagynak. Véleményünk szerint, az MPSz-ben történő ŐS alkalmazásban 3 fő irányzatot lehet elkülöníteni: először is, a destruktiv autoimmunitásra történő ráhatás a citotoxikus hisztogenezis porc növekedés és regeneráció után a recipiens immunrendszerének újraprogramozása, valamint a tolerantia autoantigének iránti, allogén hemopoetikus Hisztogenezis porc növekedés és regeneráció segítségével történő indukciója céljából, másodszor, az idegszövet regenerációs folyamataira történő ráhatás, valamint a remyelinizáció megerősítése az idegrendszer allogén ŐS transplantatiója segítségével a gliagenez trófikus tényezőinek alkalmazásával kombinálva, harmadszor pedig, a remyelizáció transzdifferenciálódása és erősítése elérésének próbálkozásai a hemopoetikus ŐS transplantatiojának segítségével, amelyeknek a KIR szövetébe történő bejutásuk után a specifikus microkörnyezet körülményei között meg kell változtatniuk a fejlődési irányzatukat.

Az utóbbi stratégia variánsa lehet a hemopoetikus ŐS in vitro expanziojának elérésére szóló törekvés a további irányított in vitro transzdifferenciációval egybekötve [ Az autologikus csontvelő stromalis sejtek transzdifferenciációjának in vitro a további transplantantioval egybekötött alkalmazását már elkezdték az MPSz szenvedő betegeknél és ez egy új irányzat lehet [6.

okla - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus ...

Azonkívül, az ilyen hozzáállás nem szünteti meg teljesen a saját hisztogenezis lehetséges genetikai defektusait, amelyet jelenleg a patogenezis egyik lehetséges mechanizmusaként vizsgálnak az MPSz megbetegedésekél [ Ilyenképpen, az MPSz betegeknek a hemopoetikus és neuronális ŐS alkalmazásával történő gyógykezelése a klinikai kipróbálás és az eredmények begyűjtésének szakaszában van [8.

A tudósok erőfeszítései a különböző eredetű ŐS [ A továbbiakban ezeknek a felsorolt feltételeknek a betartása megengedi az új módszer klinikai hatékonyságának az értékelését és a kidolgozott módszerek alkalmazási javallatainak a kidolgozását. Irodalom: 1.

Bojko A. Butenko G. Vatutyin N.

A hemopoetikus őssejtek átültetésének szerepe a károsult szövetek regenerációjában. Vermely A. Vinnicsuk Sz. Volosina N. Golycev A.

Kljuzsev V.

Lehet, hogy érdekel