Lábízületi kezelés mágnesterápiával

lábízületi kezelés mágnesterápiával

Hogyan feküdjünk a matracon? A párna helyes alkalmazása.

Mágnesterápia

A kezelés gyakorisága. A legjobb hatás elérése érdekében. A CCS alkalmazásának gyakorisága. Mikortól számíthatunk pozitív eredményre? Mit érez az ember elsô alkalommal? A szenzitív-beállítás. Ortopédia és sportorvoslás. Idegrendszeri megbetegedések. Fog- és állkapocs-problémák. Pszichiátriai betegségek. Krónikus fáradtság szindróma. A mágnes a gyógyítás tudományának mesterdarabja, közel és távol semmihez sem hasonlítható.

Mindenkinek megvan ez az ereje, amely egyénenként különbözô. Hatása mindenre, minden esetben, minden emberre, állatra és növényre érvényes. Linus C. Ha mágneses mezôbe kerül, a sejtek egy olyan energiabombát kapnak, amely által jobban és gyorsabban mûködnek. Kínában már az akupunktúra térhódítása elôtt évvel — tehát mintegy éve — alkalmazták a mágnesterápiát energetizálásra. Abban az idôben lábízületi kezelés mágnesterápiával magnetit-kôzetet építettek be a cipôkbe, amely a járás közbeni mozgásfolyamat során elektromos örvényáramot indukált a szövetekben és segített a köszvény gyógyításában.

A magasan fejlett kultúrák történelmében, legyen szó akár az egyiptomiakról, a görögökrôl, Ázsiáról, vagy az Eufrátesz és a Tigris folyók mentén élô népi közösségek CCS HOME Mágnesterápiás rendszer ékírásos emlékeirôl, mindenhol megtalálhatóak a mágnesvassal és a mágnespálcákkal történô kezelésre vonatkozó utalások lábízületi kezelés mágnesterápiával gyakorta találkozni a mágneses gyógyászati kezelés jeleivel, ábrázolásaival.

Gyakori megbetegedések

A görög orvos, Hippokratész Kr. A római történetíró, Pliniusz is arról számolt be, hogy a mágneses kezelés segít a szembajok gyógyításában. Az iszlám lábízületi kezelés mágnesterápiával, Lábízületi kezelés mágnesterápiával Szina latin nevén Avicenna, — a depressziót kezelte a mágnes erejének segítségével.

A mágnesterápia késôbb Paracelsus — révén került ismét elôtérbe. A mágnesesség tehát az egyik legôsibb természetes gyógyászati eszköz, amelyet akut, krónikus vagy sztereotip panaszoknál, valamint egy sor betegségnél lehet alkalmazni anélkül, hogy számításba kéne venni bizonyos mellékhatásokat vagy más kockázati tényezôket. A mágnesesség és a mágnesek segítségével való gyógyítás fejlôdése a középkortól századunkig Már a XVI.

lábízületi kezelés mágnesterápiával

A mágnesesség rendszeres és tudományos vizsgálatának kezdete azonban csak a XVII. A mágnesesség tudományos alapjait K.

lábízületi kezelés mágnesterápiával sinvisk térd gél

Gauss, göttingeni matematikus dolgozta ki és ugyancsak ô volt az, aki mágneses mérôeszközöket fejlesztett ki. Az ô tiszteletére mérjük a mágneses erôt gauss mértékegységben G. Galvani fedezte fel a biológiai funkciók és az elektromosság közötti kölcsönhatást; híres békacomb-kísérlete bevonult a történelembe. Egy viharos napon egy kimúlt béka combját akasztotta a teraszán található dróthálóra és azt figyelte meg, hogy a vihar közeledtével a békacomb egyre jobban rángatózott.

Az elektromágneses indukció folyamatát, tehát az elektromágneses távhatást és az oxigén mágneses tulajdonságait Faraday kutatta és magyarázta meg. Kevéssel ezt követôen az orosz fizikus, Lenz, ezt a megfigyelést egy törvénnyel egészítette ki, amellyel már az indukált áram irányát is meghatározta.

Az ugyancsak Itáliából származó tudós, Alexander Volta — lábízületi kezelés mágnesterápiával testnedvek kémiája és a bioelektromos folyamatok közötti kölcsönhatást vizsgálta. Kísérleteinek a mai szemszögbôl nézve legfontosabb felismerése az, hogy az izmok mozgásának alapjául is szolgáló anyagcsere-folyamatokat olyan elektromos töltetek irányítják, amelyeket a testünk hoz létre. A tudomány az ezt követô évben többször bebizonyította, hogy ez az elektromos mezô kívülrôl jövô elektromos és elektromágneses behatások által befolyásolható.

A francia fizikus, Pierre Curie fedezte fel a piezo-jelenség elvét, amely a kristályok azon képességét jelenti, hogy bizonyos fokú nyomás vagy terhelés hatására lábízületi kezelés mágnesterápiával adnak le. Mivel a Föld külsô magja gyorsabban forog a földkéreg körül, mint a köpenye, állandóan elektromos áram keletkezik, akárcsak egy generátor esetében.

Ez az áram építi fel a Föld mágneses mezejét és bár eléggé gyenge erôrôl van szó, mégis nagyon sok lábízületi kezelés mágnesterápiával folyamatot befolyásol.

Bizonyos állatoknak, fôleg a költözô madaraknak, még egy külön érzékszervük is van a Éles, súlyos fájdalom az ízületekben mágneses mezejének érzékelésére, amely segíti ôket a térbeli eligazodásban.

Már jóval az élet megjelenése elôtt elektromágneses energiamezôk járták át a világegyetemet. Az élet ezekkel az elektromágneses mezôkkel együtt fejlôdött és ezért függ is tôlük. Az élethez ugyanúgy szükségünk van mágneses erôre, mint az oxigénre.

Mágnesterápia: hogyan, mire használhatjuk?

A Föld mágneses ereje és a külsô energiamezôk, azaz ezen bioenergetikai mezôk kölcsönhatása életerôt ad az élô szerve­ zeteknek és szabályozó erôvel hat rájuk. Minden élô rendszert körülvesz ez a bioenergetikai mezô, amely az egészség megtartásához elengedhetetlen. Az ember ebbôl semmit nem érez, mégis rá is hatnak ezek az erôk a Föld mágneses mezeje által.

Hogy milyen fontos ez a kölcsönhatás nekünk, embereknek, arra az ûrkutatás eredményei mutattak rá.

Mágnesterápia: hatásmechanizmus

Akkoriban ûrbetegségnek hívták ezt a jelenséget. Bár az ûrhajósok ûrutazásuk során a legjobb ételeket kapták és az ûrhajó fedélzetén speciális fitnessz-programban vettek részt, mégis összeomlott sejtjeik anyagcseréje. Az ûrhajósok súlyos egészségzavarainak az volt az oka, hogy a világûrben az ûrkabin nem volt a Föld természetes mágneses mezejének hatása alatt.

Ez adta meg a végsô lökést a tudósok, biológusok és orvosok lábízületi kezelés mágnesterápiával, hogy behatóbb vizsgálatokat végezzenek ezzel kapcsolatban.

Elkezdôdött a mágneses mezôk és azok emberre gyakorolt hatásának interdiszciplináris, tehát több tudományágat felölelô, intenzív vizsgálata.

lábízületi kezelés mágnesterápiával járás közben fájdalom jelentkezik a csípőízületben

Mióta a legénységgel induló ûrkabinokba beépítik ezeket a frekvenciagenerátorokat, a probléma megoldottnak tekinthetô. De a Földön élô emberek környezete is olymértékû negatív változáson ment keresztül a sok-sok zavart keltô hatás miatt, hogy ezek a természetes frekvenciájú bioenergetikai mezôk eltorzultak. A polgári és katonai rádióberendezések, lábízületi kezelés mágnesterápiával és antennák által kibocsátott sugárzás mindenütt érezhetô és egyre erôteljesebb a hatása.

Lábízületi kezelés mágnesterápiával magasfeszültségû vezetékek, az épületek elektromos szerelvényei, a háztartási- és ipari elektromos mûszerek és gépek által keltett elektroszmog a természetes és létfontosságú bioenergetikai frekvencia spektrumának folyamatos torzulásához vezet.

az artrózis jobb glükózamin vagy kondroitin csontvédő proteinek gerincvelő csontritkulás elleni gyógyszerekhez

A modern betonos építkezési mód, a természetes környezet meghódítása, a talaj­ vízszint csökkentése, valamint a folyók és patakok szabályozása a teljes elektromágneses mezôt, amelyben élünk, negatív irányba változtatja lábízületi kezelés mágnesterápiával. Az idôjárás változása is módosítja a természetes elektromágneses rezgéseket és ezáltal zavart kelt a vegetatív idegrendszerben.

A mágnesesség ôserô — nem csak az embernél! Orosz tudósok bizonyították be egy kiterjedt kísérletsorozat keretében, hogy ez az ôserô a növényekre is jelentôs hatással bír. Egy hatalmas napraforgómezôt két részre osztottak és a mezô egyik felét közönséges vízzel, a másik felét pedig mágnesezett vízzel öntözték.

A víz struktúráját elektromikroszkóppal vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy a mágnesezett víz mészkristályai a közönséges vízének csak töredékét tették ki, amely által könnyebben eljutottak a növény finom erezetébe.

Bemer fájdalomcsillapító mágnesterápia - FájdalomKözpont

lábízületi kezelés mágnesterápiával Az emberek is finom haj­szál­ erekkel rendelkeznek, még ha azok sokkal összetettebbek is. Ezen összefüggések által könnyebben érthetô lesz a következô tudományos ma­gyarázat, valamint szervezetünk öngyógyító erejének bemutatása. Az említett fizikusok, Faraday, Lenz és Galvani alapkutatásainak felismeréseibôl ki­indulva l.

Akkoriban gyûrûkön vagy tekercseken át áramoltattak elektromos áramot. Alapjában véve a modern mágnesterápia is ezen az elven alapul. Az elsô mágnesterápiás készülék szaba­ dalmát ben nyújtották be. A as években még sokkal elegánsabb és kedvezôbb árú megoldásnak számítottak az injekciók és tabletták által elért gyógyászati eredmények. Ezek az idôk azonban nyilvánvalóan elmúltak. Ez mindenki számára tudatosul akkor, mikor elolvassa a gyógyszerek betegtájékoztatóin felsorolt mellékhatásokat, vagy figyelembe veszi az egyre magasabb gyógy­szerárakat.

A mágnesterápia hosszú évek óta elismert kezelési mód többek között az Egyesült Államokban, Orosz­ országban, Japánban, Nagy-Britanniá­ban, Olaszországban vagy Bulgáriában. A modern mágnesterápia hatékonyságát tudományos tanulmányok igazolják. Már ben sikerült kimutatni, hogy a mágneses mezô által javul a vér oxigéntelítettségi szintje.

lábízületi kezelés mágnesterápiával ideges fájdalom a csípőízületben

De még fontosabb, hogy nyomás nehezedik a sejtfalakra ún. Lorentz-erôamely által ezek kitágulnak. Ennek következtében felgyorsul a vérkeringés és a környezô sejtszerkezet több oxigént, valamint tápanyagot kap. Alapjában véve ezen az elven alapul a modern mágnesterápia is. Különösen a thürin­ giai orvos, Oskar Gleichmann — a pulzáló mágneses mezô felfedezôje — kutatta hosszú ideig ezen mágneses mezôk terápiás hatásait és a as évek végén egy olyan terápiás lábízületi kezelés mágnesterápiával mutatott be, amely elektromosság által létrehozott pulzáló mágneses mezôvel mûködött.

Ez a készülék volt minden ma mûködô mágnesterápiás eszköz elôdje. A modern mágnesterápia további fej­ lesztésében és tudományos megalapozásában lábízületi kezelés mágnesterápiával egy sor más neves kutatónak is jelentôs szerepe volt.

A kétszeres Nobel-díjas amerikai tudós, Linus C. Pauling bizonyította be azt, hogy a vasat tartalmazó vörös vértest, a hemoglobin mágneses tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a jelentôs felismerés bizonyította be azt a tényt, hogy a vas nem csak az oxigénszállításért felel a hemoglobinban, hanem jól mágnesezhetô is, amely tökéletes energiaellátóvá teszi.

Halpern és Vandyk, amerikai kutatók, a NASA lábízületi kezelés mágnesterápiával központ megbízásából végeztek kísérleteket egerekkel. Egerekkel végzett kísérletben mutatták be, azt, hogy mi történik, ha nem érvényesül a Föld mágneses mezejének hatása. A követ­kezmények fatálisak voltak: az egerek szenvedtek, kihullott a szôrük, bôrükön és CCS HOME Mágnesterápiás rendszer belsô szerveiken pedig kötôszöveti burjánzás indult el.

A kontroll csoport, melyet mágneses mezô hatása alatt tartottak, egész­séges maradt. A japán tudósok, Arichi, Nagakava és Vetaptek közös készítmények több mint A tudósok a as évek közepén Pierre Curie eredményei nyomán l.

A pulzáló mágnesterápia (PEMF) alapelve

Mára tudományosan bizonyított tény, hogy a szervezet által termelt áram nagy szerepet játszik a csontok felépítésében és egészségének megtartásában, hiszen ez az áram vezérli a csontok sejtjeinek felépítését és keménységét. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy elkezdték az áramot a csonttörések gyógyításában használni, mégpedig elektromágneses mezô segítségével. Tudományos tanulmányok alapján bizonyítani lehetett, hogy a mágneses mezô alkalmazása során gyorsabban gyógyultak a csonttörések.

Az elektromágneses mezô ízületi betegségekben is segít A csontszövet sok esetben regenerálódott.

Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnesterápiás rendszerrôl

A mágneses mezô hatékonyságát a sejt­kultúrákban is vizsgálták. A kötôszövet sejtjei gyorsabban fejlôdtek, a fejletlen csontsejtek pedig a mágneses mezôben gyorsabban váltak kifejlett csontsejtekké.

ízületi tüsszögés

Ezen gyógyászati alkalmazás alapjául bizonyított tudományos felismerések szolgálnak. Már a hagyományos orvostudomány is rég felismerte, hogy a hagyományos és jól bevált természetes gyógymódok alkalmazása a mo­dern idôk tudományos felismeréseit nem kérdôjelezi meg, hanem még gazdagíthatja is azokat.

Hiszen ahogyan az orvostudományban nem szabad a csodákban hinni, ugyanúgy lábízületi kezelés mágnesterápiával szabad az ember érdekében lemondani arról, hogy kihasználjuk a természet erejét az egészség antibiotikumok könyökfájdalomra a vitalitás megtartásának és helyreállításának érdekében.

Már nem csak megtûrt eljárási mód Ahogyan azt az eddigi fejezetekben lábízületi kezelés mágnesterápiával, a mai mágnesterápiának sok atyja volt.

Az elektromos úton létrehozott mágneses mezôt elsôsorban a sebészet, a reumatológia és a fájdalomcsillapítás területén alkalmazzák.

Lehet, hogy érdekel