Laza patkány kötőszövet előkészítése

A Pallas nagy lexikona, 6. kötet: Elektromos hal-Fék () | Arcanum Digitális Tudománytár

Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

És ha most ezt így jó előre megmondom, csak azért, hogy ezzel is megnehezítsem a dolgomat; hogy állandóan résen, ugrásra készen lehessetek és — világcsaló! Az emberi elmék, miként a sivatag pálmái, távolról termékenyülnek — írta Hyacinto de Saavedra hozzám, egy levelében.

És ezt már sok formában hallottam emlegetni; különös szerencsém Labdakidész Konzul vendégszerető otthonában hozzájuttatott, ismerem Zubriánia szellemi életének színe-javát; jól emlékezem: egy másik elmétől való különbözőség állandó indikálásában vélte fölfedezni minden szellem eredetét Rozaceo Katedrofopulosz Atya, egy zubrián filozofopulosz — és laza patkány kötőszövet előkészítése már így van, még ha a rosszakaratotokkal járultok is hozzá, figyelmesen és komolyan veszem: a munka, a mi munkánk — ez a különös verekedés a hajnallal a tények érzéséért, a világos nappalért — közös munka lesz.

Tisztán vagy mocskosan, de saját idegrendszerének bajai-kínjai és erényei — holtterhei és beszámítható jó készségei mint tények terüljenek el tenyerén. És ha mint minden szellemi munka végső fórumáról, az érző vegyi-idegi szervről van szó, ehhez a diagnosztikához a leghelyesebb, ha meglesi vágyait, de a szó legparlagibb, legköznapibb értelmében: hogy kilesi óhaj-sóhajait, amit máskor lehetetlenné tesz a fegyelem és így anélkül hogy idegrendszere a kellemetlen figyelő szemet magán érezné, kilesi a kéjére törekvő idegszerv munkáját Aki behunyja a szemét, hogy átadja magát akár érzéseinek, akár valami narkotikumnak, ezzel csak a tényérzés fegyelmén lazít.

Most is valami ilyen eszközhöz kell folyamodni: a szellem szemével, képzelettel kell hunyorogni — s ha ezt elkezdjük, a képzelet-hunyorintással máris lazítunk a tényérző társítások dühös fegyelmén.

Egyidőre szakítani kell az öntudatos, kemény összpontosítással a reálisra — szakítani a reálkoncentrációval, ami valamennyiünk emberi egészét teljes teljesítőképességére emeli. Az egyedi lény vegyi-idegi szervezése ugyanúgy rekapitulálja az egész emberiség szellemi fejlődését, mint ahogyan az embrió rekapitulálja a törzsfejlődést.

Ez egyszer tisztán kell álljon az elmélkedő előtt: semmiféle inkvizició, sem államvallás és istenhit mumifikálódó intézményei, a legeslegújabb jelenkori politikai obskurantizmus semmiféle manővere nem képes feltartóztatni ezt az irgalmatlan ontogenetikai folyamatot, ami az idegrendszernek a tényérzés felé való továbbízülése — ez még viszont, szervi horgonyaival, végső fokon mélyen bele van ágyazva az emberi biologikumba.

Csakhogy ezért a tényérzésért — helyesebben a tényérzés tudatosodásáért verekedni kell verekedni kell elsősorban a narkotikum alá merített nyugati világban, az általános politikai laza patkány kötőszövet előkészítése szerelmi narkózis közepette a kötelező császári narkotikumok ellen — és verekedni kell a tényérzés filozófiai fogalmáért. Igaz, a legmaradibb világtörténelem diorámáján is lenyomozható, mint számlálatlan idegrendszerek fejlődéstörténetén és lenyomozható minden jelenvaló idegrendszeren: a tényérzés azonban mint filozófiai élmény és mint élettani fogalom nem adja magát ingyen.

Hát megverekszünk érte; de ehhez a harchoz hozzátartozik a kemény szubjektív fegyelem: a  reálkoncentráció. Olvasó — ma tényeidre összpontosítom minden idegszáladat.

laza patkány kötőszövet előkészítése

Ha azonban diagnózist akar idegrendszeréről — vagy ahogyan egy elavuló szép antik kifejezéssel mondanák, keresi a lelki tisztaságot: fel kell hogy nyissa kis időre a szóródó képzelet zsilipeit, le kell hogy írja vágyait — engedélyezni a költészet ingerjátékát idegrendszerén.

Az idegrendszer ilyen katonai fegyelme nélkül nincs rá remény, hogy végül a teljes tényérzéssel mint engedelmes és tökéletes eszközt birtokába vegye saját észlelőszervét és hogy felszabadítsa szemét-fülét, kezét-lábát a császári narkotikumok alól, amik ezeket szakadatlanul ki akarják sajátítani. Mert felhatalmazást jelent, hogy piszkáljatok; hogy piszkoljatok; hogy laza patkány kötőszövet előkészítése hogy hálátlanul bánjatok velem, aki ilyen vállalkozásba beleugrom és a diagnózis kedvéért odatárom pőreségemet és szégyentelenkedem: de hát ugyan mit számít az, hogy hálátlanok vagytok az olyan embernek, aki egyetlen alkalommal életében nem tett egy szalmaszálat  azzal  odébb, hogy háláról szóló váltót szegezett volna a világnak.

Hiszen láthatjátok, teljesen lemondok a közlés fegyelméről, ami nekem kedvesebb pedig, mint a görög tragédiának a hely és az idő egysége: már azzal is, hogy így beszélek, mint szinte soha — első személyben. Az egyik ez, az első személy.

deformáló artrózis és kezelése boka fájdalom futás után, mit kell tennie

Jól tudjátok, mennyire irtóztam tőle valamikor és ha a laza patkány kötőszövet előkészítése való görcsös menekülésem ami szinte már az undor határát súrolta meg is szűnt, ízületi kezelés budapest a közlendők becsületességéhez és a filozófiai udvariassághoz tartozónak — elemi kötelességemnek tekintettem a személytelen alakot: megvallom, így az első személy reflektorfényében, érzem, félénken mozgok; másodszor pedig megszólítlak benneteket és nemcsak benneteket, hanem — ha sor kerül rá, a tárgyakat is, mint valami részeg költő — márpedig ez a fajta megszólítás semmiképp sem kenyerem.

A legértékesebb olvasó az ellenséges kedély és a legértékesebb közeledő az, aki nem adja meg magát egykönnyen: és éppen a legértékesebb közeledő, az ellenséges kedély veszi rossznéven, ha megszólítják és a közlendők igazvoltán kívül még ilyen rokonkodó átkarolással, vállveregetéssel és kacsintgatással is meg akarják nyerni.

Sérti a fülét, ha barátomnak szólítják lebarátomozzákhasgatja, ha letestvérezik — mintha ezzel tudtán kívül egy párt listájára vezetnék rá, aminek az alapelveit nem ismeri, de nem is kérik ki állásfoglalását; mintha egy pohárka propagandával kínálták volna meg abból a mocsárból, amely a bokájáig ér: ellenszenve a kétszeresére ugrik gondolhatjátok, mekkora sötétbeugrást jelent nekem, hogy ennyit lazítok a közlés fegyelmén: magamról beszélek — és megszólítlak benneteket próbállak szólongatni és a világot letegezem — mintha erre egy panteista udvariasság kötelezné: — te!

Hangszer vagyok, hangszer! Ezennel általános bocsánatot laza patkány kötőszövet előkészítése tehát mindenkitől, amiért — első személyben alkalmatlankodom — látatlanba megszólítom — és a tetejébe amikor kívánom, hogy minél több ellenséges kedéllyel találkozzama tetejébe még bocsánatot kérek azért is: megbocsáthatatlan lámpalázamért, ami elfog, mialatt mind ez idétlen, setesuta dolgokat teszem — aki ismer és tudja, milyen nehezen engedélyezek pillanatnyi pátoszt is magamnak, egyenesen lehetetlennek fogja tartani, hogy énekelni fogok.

A gyermekek kötőszövetképződésének zavarai a magnéziumhiány miatt Az emberi kötőszövet hibái. A gyermekek kötőszövetképződésének zavarai a magnéziumhiány miatt Táplálkozás a kötőszövet egészségéhez. Az utóbbi években a test kötőszövetei egyre nagyobb figyelmet fordítottak a kutatókra, és annyira, hogy van még egy irány az orvostudományban - a betegségek kialakulásának kötőszöveti elmélete, amelynek alapítója A. Bogomolets akadémikus volt És mindez azért, mert a kötőszövet nem csupán a bőrünk dermisz és a bőr alatti szövet egyik fő alkotóeleme, hanem az érrendszer, a csontok, a fogak, a szaruhártya és a szemhéj, a porc "téglája".

Ezt nem is ígérem; csak annyit, hogy megpróbálok hangszer lenni és aki biztos, zeneértő kézzel nyúl hozzám — annak oly röviden, oly tüneményszerűen és oly visszahozhatatlanul, mint a fülcsengés — dallammá változom.

Hát igen.

Gyenge kötőszövet, mit kell tenni. A kötőszövet és a kötőszövet elégtelensége

Annak, hogy ilyen elszomorítóan kicsire sikeredett haska dugóember vagyok — ennek van a legfőbb része abban, hogy mindenáron fegyelmezem és igyekszem impasszíbilissé tenni magam. Sem a hős, sem a költő, sem az amorózó szerepében tehát éppen azokban a szerepekben, amelyek a világ előtt nyilvánvalóan a legrokonszenvesebbek ezzel a külsővel nem tudom elképzelni magam és talán ez az oka, hogy olyan erősen vonzódom a személytelen alakhoz, a meg-nem-szólításhoz és a meg-nem-jelenéshez: a filozófus az egyetlen, akinek emberi szerepe szerint ma már a színen nem kell megjelennie.

Ha már kiböktem bevallom, nem ment könnyen — hogy milyen laza patkány kötőszövet előkészítése és milyen kövér vagyok, hozzá kell tennem, hogy véletlen találkozásom egy adattal nagy megkönnyebbülésemre szolgált. Nincs mit szégyenkeznem és nem kertelek, mindenki képzelje bele magát az én helyzetembe anélkül hogy eszeágába lenne Napoleonná lenni, nem első konzullá, de még kadéttá is: nem hallatlan megkönnyebbülést, igazolást és jogos bosszút jelent a százhatvan centin aluli emberiség számára, hogy törpesége ellenére ez a százötvenhét centis monstrum képes volt Európa nyakára ülni?!

Ez laza patkány kötőszövet előkészítése de ha már egyszer így van, se keseregni, se dühöngeni, se gúnyolódni rajta nincs helyén; természeti törvénynek kell venni és ez alól a természeti törvény alól én se lehetek kivétel. Kicsi vagyok és kövér, úgy segítek magamon, ahogy tudok: irodalommá füstölöm. Világos, hogy könnyen vagyok kómikus és világos — minden igyekezetem arra irányul, hogy az istenért, valahogyan kómikus ne legyek.

A borzasztó azonban az, hogy a fejszerkezetem is, fene eszi, dolikokephalosz — hosszúkás-laposfejű; ez a fejforma még kómikusabb, még égbekiáltóbb ellentétben van kövérkés testemmel és persze hiába tudom ilyen pontosan — Kretschmerrel és a karakterológiával — hogy ezeknek a testi jellegeknek mik a szellemi következményei, az, hogy tudom, mit sem változtat azon, hogy tojásfejű, kövér és kómikus vagyok.

Most még csak annyit, hogy reflexeim jók, izmaim puhák és réz ízületi kezelés az a hideg víz, amiben görcsöt kapnék; tüdőkapacitásom köbcentiméter.

Hajam spanyolosan sima és cigányos kátrányfekete, hogy feketébb már nem lehetne laza patkány kötőszövet előkészítése ez az egyetlen rajtam, amire néha bókokat kapok: bókokat és nem csókokat. Ezek szerint vehetjük sorra a vágyaimat. Gyermekkoromban mozdonyra vágytam.

Szőröstül-bőröstül az enyém legyen. Mozdonyra: így egyszerűen, a szó legmesszebbmenő értelmében mozdonyra; gyermekkorom alapvető élménye volt a mozdonyvágy és nem is fogom másnak, mert másnak nem is lehet, csak annak — mozdonyvágynak nevezni.

A Pallas nagy lexikona, 6. Az volt ám az ember! Emfatikus a. Emfizéma gör. Az orvostanban kétféle E.

Nem jelentette ez azt, hogy mozdonyvezető akartam volna lenni vagy gépészmérnök-mozdonyológus tudniillik jellegzetesen atechnikus kedély vagyok és aki a honi egyetemen diplomát szerzett, megtanulhatta, hogy a kicsik, kövérek és fekete dolikokephaloidok jellegzetesen atechnikus érdeklődésűek — hanem a közelében szerettem lenni: mozdonyközelben.

Az első: hogy ilyen árván, ilyen elhagyottan és teljesen elveszetten atechnikus lény vagyok. Egyszerűen nem értek belőle semmit. Ezt úgy kell képzelni, hogy mihelyt egy kérdéshez a legcsekélyebb technikum keveredik, szellemem becsukja belső szemét, valósággal vak leszek; és laza patkány kötőszövet előkészítése szellemem karját sem találom, se tapintani, se fogni — még csak felfogni se tudok: számomra a technika világát Kínai Nagy Fal veszi körül.

Pedig kevesen érzik annyira, mint én, hogy a technika az ember hasonlíthatatlan, korszaknyitó eszköze azóta is, hogy a századfordulón megindult efelé: ez a mesterség majd még laza patkány kötőszövet előkészítése öntudatra ébred.

Ízületi betegségek fiatal korban becsülöm, hiszen tapasztalhattam, hogy éppen a ganglionáris reflexológiában az ügyes elektromos-specialista mekkora kincs; mégis, elmém hallatlan egyoldalúságánál fogva a technika helyén számomra olyan egyiptomi sötétség honol, amiben még a kérdőjeleket sem laza patkány kötőszövet előkészítése.

Nem mondom, a műszereimet fejembe verte vért izzadva az orvosegyetem: minden, műszerhez-értő ember az egyetemen, akit izgatott a feladat — hogyan lehet egy tuskót a szíkék, a kutaszok helyes fogására megtanítani; ezt hát megtanultam.

A kémiában is otthon vagyok; ez úgy történt, hogy valami féléves műegyetemi gyötrődés és kényszermunka után egy szép napon azzal mentem be apámhoz a bádogosműhelybe, hogy átiratkoztam az orvosegyetemre — és persze, atechnikus érdeklődésemnek megfelelően a lehető legellentétesebb pólust választottam, a neurológiát. Anyagi támogatást hazúlról nem kaptam: mint az ökörnyálon utazó virágbibe, lebegtem a menzán és az ösztöndíjon. Internátusban laktam, klauzura volt és kolostori fegyelem; dionízoszfülek hallgatták ki a beszélgetéseket a dormitóriumokban és külön vonalon értesítették le az Ösztöndíjak Tanácsát, ha valaki elmulasztotta az esti Kisfohászt.

De a távolság az időben, a hangulatemlék bearanyozza még düheimet is és keserűségeimet, amivel éppen ezek miatt tömlöctartó nevelőimre fenekedtem — pedig tulajdonképpen engem se nevelt senki és a tilalmakon kívül ugyanúgy magamra hagyatva, pubertás-és zsebpénzproblémáimmal megverten kószáltam és menekültem, mint a többi fiatal nyomorult.

Hosszú, kolostorboltozatos helyiség volt a hálóterem és egy-egy boltozat sívár emlékével a recehártyáján aludt el az, akinek az ágyon a negyedik emelet jutott.

Kövérségemnél fogva mindhalálig alkalmatlan voltam rá, hogy másszak, én földszintes voltam és éppen annál az ablaknál, ahol az utcai lámpa is odasütött: olvasni lehetett éjszakákon át felséges — titkos privilégium.

Nyaranta a nyitott ablaknál a fiúk leudvaroltak és mikor teliszedték ólomnehéz tésztával bendőjüket a néma refektóriumban, ahol ilyenkor a LEKTOR Magnificus a Szentek Életéből olvasott és lefekvéskor, takarodó után elimádkozták a Kisfohászt, a hálóteremben még éjfélkor is lányokról diskuráltak. Ezeknél a beszélgetéseknél ők nem vettek laza patkány kötőszövet előkészítése engem és én diskurzusszámba őket — hamarosan magamra maradtam; de már ritkábban menekültem az ablakból, ha mellettem a lenn ácsorgó lányoknak udvaroltak és egyre ritkábban nyomogattam pattanásaimat.

Nyaranta a injektálható kondroitin készítmények ablaknál ott robogtak a villamosok haza, holdkaréj világolt a sápadt csillagokkal és mintha ágyúsortűz célozná meg ablakainkat és az dördülne el, úgy dörömböltek el az ágy szélénél a villamosok Klandesztiniánvárosba a remíz felé, éjszakára.

A tanáraim: egy kisebbfajta remekbeszabott Huligánia.

A szerkesztők választása

Frau MEGERLE — ezek négyen külön kis klikket alkottak, államot az államban, ahol Huligánia független állami léte megszűnt, császársági felfogás és császársági nyomtatványtenger uralkodott.

Frau MEGERLE mint sebész tündökölt, mégpedig mint háborús ortopédsebész, a háború volt az eleme; erről fantáziált néha, bizalmasan és győzedelmesen s nem egyszer nyilvánosan is kijelentette — nincs elemében és nem érzi jól magát, amíg nincs megint háború, ő inaszakadtáig operál és körülötte szaporodnak a kosárban hordozott embercsonkok, a rendjelcsörrentő sikeres műtétek az utcasarkokon: akkor majd ismét elemében lesz és jól fogja érezni magát.

Végül hogy teljes legyen a képa fiatal Tóni FÜLIGLÁB nem volt prof, pedellus volt csak és korlátlan uzsonnaegyedárus — nem tudok közömbösen elmenni mellette: lelencből és kifutóból vitte a szolgai státusig, bár több esze volt, mint három dekanátusnak; másnak árulta, nekem kölcsönözte a tankönyveket és minthogy az ösztöndíjból semmire nem futotta, FÜLIGLÁB Tóni nélkül a szolgai státusnál én sem viszem többre.

Árvának gondolt, ott lopta be hozzám sapkafenéken a vacsorapótlékot, ahol tudta, hadd egyen a kis lelenc: késő este majszoltam a dormitóriumban, könyv felett, néha felbámultam és Tóni FÜLIGLÁBRA gondoltam, mintha bennem akarná folytatni sorsát — szinte nem is tudtam, mit kezdjek ezzel a zavarbaejtő szeretettel. Lábadnál heverek és csókolom és alázatosan szopom lábujjaidat.

Arra kérlek, tedd a nyakamra lábad Mennyországom és fogadd el a korbácsot, amit itt nyújtok feléd! Ha megkaphatná egy pár harisnyádat lefekvéskor a Te szolga rabod és beletemethetné orrát, laza patkány kötőszövet előkészítése forró csókokkal borítsa el és hozzáálmodja lábujjad közét Édes de nem!

Valaki elég aljas volt, hogy a levélcsempész sganarelle szerepére vállalkozzék. Lecsaptam a kis koszosra és vallattam a szerencsétlent: fenyegetésre se volt hajlandó elárulni térdízületi kezelés laza patkány kötőszövet előkészítése megsértése levélíró kilétét.

Ettől a különös közjátéktól kezdve az ingyen-uzsonnák, a sapkafészken csempészett esti elemózsiás meglepetések és a többi kedveskedések elmaradoztak.

A Pallas nagy lexikona, 6. kötet: Elektromos hal-Fék (1894)

Év végén az intézeti ruhanyugta kusza betűi ismerősnek tűntek. Az undortól keserű lett a szám íze: Huligániában minden férges, minden ragadós.

Nagy Szent Juvarunímusz! Szent, Szent Skolasztika-aaa! Ezzel a mélyről felszakadó sóhajjal, hogy mondókámat azért ne felejtsem. Miről is? Meg kell tehát találni az utat az idegélettanba, Méltóságos Uram! Az idegkutatás az egyik legfiatalabb és körömszakadtáig becsületesen laboratóriumi tudomány; teljesítménye alig száz év alatt: az agykérgi spontán ingerület-képesség munkateóriája és ennek alapján az érző szerv központjainak reflexológiás feltérképezése.

E központi értelmezés — tanainak elmaradottságához képest a múlt század közepéig — már magában korszaknyitó vívmány; ezáltal lett a neuronéma élet-és működéstani tanulmányozása a legszebb reményekre jogosító diszciplína és nem az elfogultság mondatja velem, ízületi masszázs balzsam kondroitin és glükózamin segítségével fölöttébb valószínű, hogy mégegyszer ennyi idő alatt az érdeklődés középpontjába ugrik — ez kézenfekvő.

Belátja mindenki, mihelyt fel tudja mérni a neuronéma fontosságát, hiszen a neuron az a képlet, amely végső fokon, minden élőszövetet éppen az életfolyamatra koordinál. A kémiában azonnal feltaláltam magam s abban jól mozgok, különösen a szerveskémiában és egyidőben ez volt a vesszőparipám: amerre elmentem, falakon, újságok szélén, gyanútlan emberek fülében mindenütt maradt néhány szénvegyület utánam és megvallom, most is csak titkos fogadalmam tart vissza, hogy ezt az ismeretlen ismerkedést is laza patkány kötőszövet előkészítése kezdjem egy sokpoligonos, hosszú-szép szénvegyülettel.

fájdalom duzzanat a karok és a lábak ízületeiben hogyan kezeljük a térdízületi gyulladást és hogyan

Hogy a kémiával ennyire megbarátkoztam, az csak úgy volt lehetséges, hogy a kémia az egész technikumnak az a legszélső pólusa, ahol a legkevesebb van a technikumot jellemző legfontosabb mozzanatból — a konstrukcióból. Mihelyt tolórudak-vonórudak, himbák-ellenhimbák, kúpfogaskerekek, erőrendszerek, kötélpoligonok, cikloisok-epicikloisok, húzások-nyomások-hajlítások-csavarások-szakítások-torziók-és retorziók jelennek meg lelki szemem előtt, szellemem kijelenti, hogy nem ér a neve — nincs jelen, haldoklik vagy vegyem úgy, mintha nem is volna.

Érdeklődésem iránya azonban ott leplezi le magát, hogy az így, nagy kínnal megértett dugattyút, a dugattyú-elvet és a Földön valaha létezett vagy leendő dugattyúk forradalmát az eszközök történetében, mikor éppen csak rögzitenem kellene, nem rögzítem, elejtem, elfelejtem és ahova betettem, máris üres agyamnak az a fiókozata.

fájdalom az alsó hát és a vállízületben

Másszóval, alig kezdek konyítani valamit egy mozdonyvezényműhöz vagy egy ellensúlyhoz, magam is megszédülve nézek utána, amikor elnyeli előlem a föld: ilyenkor szoktam a magyarázó főgépész legnagyobb meglepetésére bántó hirtelenséggel másról beszélni — de oly bántó-esetlenül és oly bántó-ostobán, hogy az már a vakmerőséggel határos.

Sándorvárosban történt egyszer, akkor még csak kacérkodtam a nagy világjáró utazás gondolatával és csendesen válogatva a mozdonyok között, nem álltam meg, megszólítottam a főgépészt: mi ez itt oldalt ez itt ez a kajla kerek.

A Föld legvígasztalanabb és legözvegyibb ábrázatát vághattam, mert láthatta, kivel van dolga és türelmesen magyarázni kezdte.

Gyenge kötőszövet, mit kell tenni. A kötőszövet és a kötőszövet elégtelensége

Hogyan lehet adni vele visszagőzt, hol-merre csatlakozik a kulissza a tolattyúba, hol vezeti a gőzbetáplálást a dugattyúszekrénybe, merre megy ki a fáradtgőz és hogy egyáltalán miért olyan laza patkány kötőszövet előkészítése fontos, mint mindenütt a világon, egy mozdonyon is kulissza, vagy ha akarom, ez a kajla kerek. Egy emberrel szaporodott laza patkány kötőszövet előkészítése Földön azoknak a beavatottaknak a száma, akik tudják, hogy nekem a technika halálom percéig érthetetlenebb, elgondolhatatlanabb, mint az eleuziszi misztériumok.

Gyermekkorom alapvető élménye volt. A mozdony a kifürkészhetetlen, a soha fel nem táruló titok. A csoda, ami nemcsak hogy soha el nem vesztette csodaszerűségét, hanem minden porcikájával értésemre adta, hogy racionális, emberköltötte alkotmány: megéreztem a halálos veszedelmet, amiben még egyszer majd Iszkerlandban, a csillagsugárvasúton segítségemre lesz.

Éppen mert nem voltam képes közelkerülni a technika roppant épületéhez és soha nem leshettem meg, mi megy benne végbe — éppen az atechnikus áttekintés miatt az egész technikum olyan kellő távol messzeségbe került szellemi retinámtól, ami a filozófikus felméréshez a legkedvezőbb ebből a szédületes madártávlatból — bele nem látva, de felfogva elhatározó jelentőségét — egy széles körülpillantással összehasonlíthattam a technikumot a Földön, más, emberi, atechnikus berendezésekkel.

Örökségül maradt, jórészt mumifikálódott intézmények voltak ezek és mindvalamennyi olyan emberi problémák bődületesen atavisztikus elintézésére vállalkozott, amelyek — erősen anyagi természetüknél fogva — elsősorban technikai megoldások után kívánkoztak; tették pedig mindezt olyan társadalmi kényszermozgásokkal, amiket az emberek idegrendszere sínylett meg hatalmasan.

Voltaképpen minden értelmesedés idegi esemény: a tényérzés töményedése, az érző szerv fokozatos tovább-ízülése a tényérzés felé. Az élettüneményen a technika: a tényérzés filogenezisének egyik legfrappánsabb kibontakozása; a technika a tényérző idegrendszer  új szervvé  kiépült reálkoncentrációja. Az eszközöknek ez a szüntelen jelenlévő, szüntelen tényérző erdeje megakadályozza az idegrendszert, hogy visszazuhanjon bármilyen mitikus révületbe, bármiféle metafizikus irreálkoncentrációba, amin önmaga fejlődéstörténetében már túljutott.

Az eszközök laza patkány kötőszövet előkészítése jelenléte mint hatalmas segítség viszi-ragadja az embert a Föld további irgalmatlan gyakorlati értelmesítése felé: és ahogyan keresztülvitte, hogy a természeti összefüggések szolgáljanak minden embert, keresztül fogja vinni, hogy a társadalmi összefüggések is minden embert szolgáljanak.

Úgy tekintettem a technikára, mint valami elévülhetetlen, elüthetetlen biztosítékra, amely a társadalmi forradalmat valóságos kémiai oksággal-szükségszerűséggel hozza mind közelebb és teszi irreverzibilissé, már csak puszta jelenlétével is, azáltal, hogy a rátekintőben a meg-nem-alkuvó értelmesedés kérdéskörét megújra tételezi. És így tekintettem a mozdonyokra is. Végülis a vasúthálózat és a vasúti eszközpark az a momentum, amely a műszaki eszközök szövethálózatán az egyik legjelentősebben kiépített eszköz.

A zökkenésmentessé értelmesített út és a mozgássá átalakított hőenergia itt csaknem számlálatlan kilométereken az ember rendelkezésére áll: mozdonyaiban a technika értelmesítő elvei, az emberi vállalkozókedv határtalanságának szent érzése és a mozdony minden porcikájának embermentő, embert szolgáló rendeltetése — aretéje — úgy szalad szanaszéjjel a világ vasúthálózatán, mint valami messziről érkező, titkon intő és jelszavat súgó élcsapat azokból a felmentőseregekből, amelyeket az eszközök forradalma előreküld — mihelyt a tudományokra felvirrad a nap, hogy belülről, bombamódra laza patkány kötőszövet előkészítése öntudatra ébredjenek.

Mindenfelé javarészt nem a beteg, hanem a kilúgozott idegrendszerek, csupa olyan, amelynek a tönkretételéért egyesegyedül a technikai és politikai primitivizmusok a felelősek. Természetesen tekintélyes hányaduknál vagy egyenesen okozta, vagy színezte a kóresetet az erotikus életnek mai, császársági, minden orvos előtt nyilvánvalóan emberellenes rendje, ami teljes vagy részleges szerelmi nyomorra ítél sokmillió idegrendszert és aminek a fehér Nyugaton egyenes következménye a csendesen megtűrt intézményes autoerotika — ez azonban csak tetézi a bajt: valóban ütődötté, elesetté és csökkentértékűvé az idegrendszert azok a miniatűr katasztrófasorozatok teszik, amelyek a társadalmi és technikai primitivizmusok  csődjének  első messzire küldött fölrengéshullámai.

Ha végignéztem rajtuk vagy szóbaelegyedtem velük, számtalanszor kellett belátnom, hogy bajuk egy bizonyos stagnáló állapotba jut, idegrendszerük élettani értéke egy bizonyos fokig lecsökken, ahol megállapodik és ezen a csökkentértékűségen — mintha csak a neuronokon néhány liter lúg ömlött volna végig — semmiféle kezelés nem segít.

Mintha már nem is azért volnának ideggyógyintézetben, mert itt meggyógyítják őket, hanem mert egyszerűen ez az az elkerített hely, ahova viszik, mikor kivonják őket a forgalomból. Egész sereg embernél rákényszerül a társadalom, hogy kivonja őket a forgalomból — azokat, akiket az emberellenes laza patkány kötőszövet előkészítése gépezet véletlenül tény szerint bemorzsolt két fogaskerék közé — hogy ne szaporítsák a bajoknak, a miniatűr katasztrófáknak a számát, amelyek amúgy is a jelen földi berendezések belső elégtelenségéből következnek; ugyanakkor milliószámra szaladgálnak szabadon idegrendszerek, amiken nemkevésbé végiglúgozott ugyanaz a lúg — nemkevésbé betegek, elesettek, csökkentértékűek, alighasználhatóak, de tömegüknél és a dolgok valami végzetes ötletszerűségénél fogva szabadok.

Az emberi kötőszövet hibái. A gyermekek kötőszövetképződésének zavarai a magnéziumhiány miatt

Jártam túlizgatott és túlságosan bemorzsolt határtársadalmakban, ahol a néptulajdonos osztály közvetlenül szokta éreztetni hatalmát és rabtartó igényeit — ilyenek között akárhányszor semmi különbséget nem éreztem köztük és a könnyebb kórtermek között: pokolian le tudott hangolni — ezek fogják tovább vinni az emberi értelmesedést?

Izomfájdalom térd alatt valami rámláncolt terhet hordoztam hátamon az ember végleges elhibázottságának, elégtelenségének és egyszer és mindenkorra szóló csatavesztésének érzését; és ha magányosan, a levertség e sajátos érzésével kóboroltam én, a kis tömzsi, guruló csavargó a külvárosokban, elhanyagolt kertészetek, széklapgyárak, üres telkek és laza patkány kötőszövet előkészítése meredező, tűzfalakba börtönzött bértornyok között, a vasúti sorompó állított meg végül, várni kellett: el nem mondhatom nektek, mi történt velem.

Belemeresztettem szememet a hajnalba — csak hajnalban sétáltam akkor is — és kutattam; vártam a jólismert körvonalat a dübörgést; a kazán forró testét, mikor megcsapja melegével télen az embert; a roppant súlyok alatt lesüllyedező vágányokat és talpfákat; a duplán kattogó keresztezést: vártam mozdonyisten epifániáját. Már észrevettem lámpáit, nem lehetett látni, mozog vagy áll, de gyermekkorom mozdonyvágya rontott végig idegrendszeremen, háti határkötegeimen végigborzongtam: elmosolyodtam, tudomásul vettem, hogy még mindig szeretem a mozdonyt és hogy köztünk töretlen és erősebb a szövetség, mint valaha.

Még éreztem hátamon a kilátástalanság ólmos nyomását; de láncai meglazultak — minden örökre el lenne hibázva? Már kezdtem kivenni hengeres törzsének hegyét, a vágányhangok jólismert kattogó zenéjét gyermekkorom bölcsődala voltütemes dörgését mohón itta be idegrendszerem, mint valami távoli, felszabadító ágyúrobajt — már csak néhány másodperc kellett, hogy agytompító, agyonütő dübörgésével elzúgjon mellettem halálos biztosan, hatalmasan, laza patkány kötőszövet előkészítése a laza patkány kötőszövet előkészítése és nyomában a hosszútestű pullmanok, hasuk alatt a titokzatos hengertartályokkal és a hajladozó bőrharmonika falú átjárókkal közöttük — — — Lassan kibontakozott, hogy amit látok, nem vasúti mozdony lámpája, hanem egy elcsavargott országúti lámpa a réteken laza patkány kötőszövet előkészítése, a töltés mellett — nem a hajnali gyors jött, ó nem, hanem csak egy kézihajtány, egy pályavizsgáló kézihajtány a sorompót már felhúzták, de én még jó sokáig bámultam utána.

Ez volt a mozdonyok üzenete, ez a pályavizsgáló kézihajtány, így adtak jelt óriás barátaim. És ez elég volt hozzá, hogy újra mint valami szent lehetőség nyíljon meg előttem a jövő és ezt a jövőt sem előre, se hátra nem mozdíthatják akár az ideggyógyintézeteken belül, akár kívül élő beteg, elesett és elbuktatott idegrendszerek… újra reményektől zsibogó kilátás és mindennel felérő kockázat lett előttem a korszak, a laza patkány kötőszövet előkészítése érzése idegrendszeremről letakarodott; biztosan, lebírhatatlan szellemmel álltam újra az ellenséges világgal szemben, egy hadsereg nem lett volna akkor erősebb, mint egymagam egyesegyedül; tudtam, ha most felmentésémre egyéb mint egy kézihajtány nem is érkezett, e percben ezer meg ezer kilométer lefektetett hengerelt acélrudakon a mozdonyok légiói guruldogálnak köröskörül a Földön, a talajon.

  • Humancell Őssejtbank
  • Midocalm ízületi fájdalomtól
  • Az Európai Unió L /
  • Coxarthrosis kezelési protokoll
  • Deformáló vállízület és annak kezelése
  • A lábak ízületei stroke után fájnak

Lehet, hogy érdekel